Студентска виборча комісія відповідно до абзацу другого підпункту 2.11.4 пункту 2.11 Положення про студентське самоврядування НаУКМА повідомляє про скликання 31 серпня 2015 р. позачергової конференції студентів НаУКМА.

Конференція відбудеться о 12 год 00 хв в KMArt Yard.

Пропонований порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії конференції.
  2. Про обрання головуючого на конференції.
  3. Про обрання секретаря конференції.
  4. Про внесення змін до Положення про студентське самоврядування НаУКМА (проект змін можна завантажити тут)
  5. Питання діяльності органів студентського самоврядування НаУКМА у формі громадської організації.
  6. Про погодження рішень про призначення заступників деканів факультетів.
  7. Інше.